надявам се да ви е интересно и любопитно наоколо - алтернативността не е самоцел, а по-скоро интелигентност и сетивност... за блога
I hope you find your stay here very much to your liking - the world of alternative realities is not an end in itself, but rather intelligence and sensitivity.

петък, септември 20, 2013

Интердисциплинарно списание - категория BDI

Излиза на хартия и в е-вариант

International Journal
of Cross-Cultural Studies
and Environmental Communication

Статията на Христо

Hristo BOEV
Walking the Streets of the Modern City: Reclaiming Street Space in
Dickens’s and Dos Passos’s Representations of Women (55-69)

Няма коментари:

Публикуване на коментар