надявам се да ви е интересно и любопитно наоколо - алтернативността не е самоцел, а по-скоро интелигентност и сетивност... за блога
I hope you find your stay here very much to your liking - the world of alternative realities is not an end in itself, but rather intelligence and sensitivity.

четвъртък, септември 09, 2010

По ОруелАрхвите говорят.Както и Оруел ("1984"). Следва характеристика на ученик от 80-те. Направи ми впечатление - "резачката", зад стандарта и социалистическия жаргон се крият личностни квалификации и ровичкане в нечие всекидневие. Обземе доволство (тъмно), че никой не е писал за мен подобни неща, защото демокрацията беше дошла и комсомолът го нямаше вече. Спестявам трите имена на Светослав и имената на Директора, Партийния секретар и Секретаря на ДКМС.

"правилното отношение" все ми убягва


Характеристика на ученик от X клас


Светослав е надарен с отлични качества на ума, силна памет, съобразителност при отговор в час, оригинално мислене. Най-изявени са способностите му по математика. По другите предмети има много добри и добри оценки. Не проявява системност и настойчивост в работата. Разчита само на разработеното в часа. Живее на квартира. Нито хазяите, нито родителите му упражняват ефикасен контрол на ученика. Разполага с много пари и повечето време извън учебните часове прекарва с различни компании.

Има намалено поведение за неизвинени отсъствия, пушене на публично място и дръзко държание с преподавателите.

Не се ползва с авторитет сред другарите си, макар че често ги подбужда към неподчинение и неизпълнение на училищните разпоредби. Не е избран в ръководството на ДКМС.

При разговор на политически теми не взема правилно отношение по поставените въпроси.
Не е участвал в никакви мероприятия като: олимпиада, конкурси и състезания.

Следва подпис на Директор, Партиен секретар, Секретар на ДКМС, печат


"Не ми е добре, мис Браун, искам да изляза" - Вера от "Вчера"

Няма коментари:

Публикуване на коментар