надявам се да ви е интересно и любопитно наоколо - алтернативността не е самоцел, а по-скоро интелигентност и сетивност... за блога
I hope you find your stay here very much to your liking - the world of alternative realities is not an end in itself, but rather intelligence and sensitivity.

понеделник, октомври 14, 2013

ПРЕВОД НА ЧАСТ ОТ ПРЕДГОВОРА КЪМ „MODERN(IST) PORTRAYALS OF THE CITY IN DICKENS AND DOS PASSOS: SIMILARITIES, DIFFERENCES, CONTINUITIES"

"Модерни(стични) изображения на града при Дикенс и Дос Пасос: прилики, разлики, продължителности“  

предговорът е на доц. Мартановски
(тук ви представям една страница в превод на български)

Модерни(стични) изображения на града при Дикенс и Дос Пасос: прилики, разлики, продължителности подканва читателите на пътешествие, в което те посещават отново две градски пространства, Лондон и Ню Йорк, представени в емблематични литературни изображения на английски език. Като навигира изкусно сред романи на Дикенс от Оливър Туист до Мистерията на Едуин Друуд, и сред литературните произведения на Дос Пасос от Манхатън Трансфър до САЩ, Христо Боев демонстрира, че приликите, които съществуват между репрезентациите на двата изследвани града оправдават сравнението между двамата автори, дори и те обичайно да не се обсъждат на една и съща страница. Чарлз Дикенс (1812-1870), един от най-видните гласове на британската литература, е институция сам за себе си, като многобройни общества, списания и критически студии са посветени на него, след като постига славата си през 19-ти век. Джон Дос Пасос (1897-1970), значителен американски автор, е част от литературния американски канон на 20-ти век и също привлича силно вниманието на критиците. Като се има предвид огромното количество на библиографични източници, става много по-трудно за едно изследване да разкрива нови аспекти в творбите на тези двама автори, но настоящата книга прави това успешно, като представя инспирирано прилагане на скорошни интердисциплинарни теории към първичните текстове, както и оригинален сравнителен анализ.
Като избира един британски и един американски писател за дискусия, Боев устоява на изкушението да вмести текстовете им в прилежащите им култури и допринася за увеличаване на диалога между британските и американските студии. Ангажираността на автора със задълбочено изследване и предишен опит в академични публикации са допълнителна гаранция, че тази книга заслужава вниманието както на специалистите, така и на широка читателска публика. Четенето на тази книга има голяма вероятност да се превърне в преживяване, процес на учене за много хора, поради факта, че тя изследва границата между литературните и урбанистичните студии, един от най-скорошните стремежи на хуманитарните науки понастоящем. Широките теоретични познания на автора и гладко артикулираната му аргументация карат литературния и културен анализ да изглеждат увлекателно повествование. Четенето на тази книга, всъщност, може да породи същото усещане на удоволствие, с което човек разлиства добър роман или открива красив град, като книгата разкрива в пълнота зрелостта на критическия глас на автора си, основан на широка гама от референции и включването на много уместни коментари.


Няма коментари:

Публикуване на коментар