надявам се да ви е интересно и любопитно наоколо - алтернативността не е самоцел, а по-скоро интелигентност и сетивност... за блога
I hope you find your stay here very much to your liking - the world of alternative realities is not an end in itself, but rather intelligence and sensitivity.

неделя, ноември 07, 2010

Научно изследване за повестта „Жетварят“ на Йордан Йовков


Kремена Митева е автор на научното изследване на тема „Повестта „Жетварят“ на Йордан Йовков – литературни и културни диалози“

Излезе от печат първата книга на д-р Кремена Митева – главен уредник на дом-паметника „Йордан Йовков“ в Добрич. В нея авторката си поставя за цел да положи повестта „Жетварят“ в контекста на Йовковото творчество и на българската литература и култура от 20-те години на миналия век. Книгата е ориентирана към широк читателски кръг – научни работници, учители, ученици, читатели с хуманитарни интереси, ценители на българската художествена литература. Заглавието е интригуващо – „Повестта „Жетварят“ на Йордан Йовков – литературни и културни диалози“. Научен редактор на книгата е проф. дфн Христо Трендафилов.
В изследването е използвана библиография, която включва над 300 заглавия – литературни творби и научни изследвания. Обхванат е голям период – от Йовково и по-ранно време до наши дни, споделя в увода д-р Кремена Митева. Това дава възможност да се проследят отчасти българската литературна и културна история, развитието на литературоведската мисъл, различните школи и направления в нея. Акцент в цялата книга всъщност е тезата, че повестта „Жетварят“ е една от емблематичните книги на 20-те години на миналия век и важна отправна точка в творчеството на своя автор. „Жетварят“ е подстъп към класическото Йовково творчество – част от канона на българската литература, споделя д-р Кремена Митева и добавя, че образът на Жетваря може да се приеме като код за разчитане личността и творчеството на белетриста.

Няма коментари:

Публикуване на коментар