надявам се да ви е интересно и любопитно наоколо - алтернативността не е самоцел, а по-скоро интелигентност и сетивност... за блога
I hope you find your stay here very much to your liking - the world of alternative realities is not an end in itself, but rather intelligence and sensitivity.

вторник, януари 18, 2011

Вселенските улици на мълчанието

by diyana ivanova boeva

Мъжете не са съвършено обаятелни винаги, но понякога ги обзема ангелът на съмнението, който ги кара да мислят и чувстват по друг начин.


Често различните случки го водеха към постоянната мисъл за сина му. Малкият му, шестгодишен син, който жена му остави, след като изчезна завинаги в мрачината на онази нелепа катастрофа. Синът му притежаваше някакво усещане, което беше наследил от майка си. С присъщата за шестгодишните деца спонтанност Кирил се дивеше страшно много на едно осемнадесетгодишно момиче от съседната улица. Видеше ли я, припкаше бързо у дома си и изричаше: “Тате, страх ме е, много е хубава”.

Още щом я съзря, му се прииска да оголи пристойността до безпорядък и да я заговори веднага. Да открадне лалетата от градината и да ги остави пред прозореца ѝ. Светлосинята лейди пристъпваше с малки и бързи стъпки към него и тази сутрин, издишвайки своето ухание на сапун и нежност. Изглеждаше леко огорчена. И въпреки всичко носеше напластена и избуяла енергия на жена, която има свои навици и привички. Неговите привички бяха отишли по дяволите след смъртта на съпругата му. Тогава реши да пътува за работа сутрин с автобус, метро или тролей. Колата му носеше голям и самоубийствен тормоз, на който издържаше точно до петия километър. След това слизаше и риташе гумите ѝ силно и безпомощно, спомняйки си за автомобилната катастрофа. От онзи момент беше минало доста време.
Момичето със светлосинята пола до глезените прецизно си беше подбрало бяла лястовична блуза с широки ръкави и връзки около деколтето, с които си играеше. Гледаше пръстите ѝ как се движат по вързанките и го обхващаше постепенна възбуда. Не беше му се случвало отдавна жена да му направи силно впечатление. Тя повторно опипа шнолата си и преметна чантата си. Правата ѝ коса, вързана на рошава навита опашка, откриваше тила ѝ – оголен и привлекателен. Нюансирано синьо създание със сандали на босо. Изведнъж рязко сви единия си крак нагоре и тогава мерна коленете ѝ. Закопчаваше полунаведена сандала си. Каишката на отворените ѝ обувки ѝ се противеше. Умело момичето се бореше със закопчалката, себе си и погледа му. Всяка чувствена жена забелязва мъжките набези и примки. Тази беше такава. Леко му причерня, като видя как промуши острието в дупката на каишката си и сложи порядък и обръч на мислите му. Сви го странната болка между ребрата. Пак я погледна. Талията ѝ, описана от светлосин шнур, снемаше синевата точно в онзи ъгъл, между двете улици, където живееше онова момиче, от което синът му бягаше. На него също му се искаше да хукне нанякъде в галоп и да излезе от вертолета на очакването. Изправената ѝ стойка подчертаваше гърба ѝ. Приличаше на жена, която поддържа тялото си и… някак милее за душата си. Излъчваше обичливост и несвенливост, “прибраното” ѝ тяло подчертаваше “прибраността” на душата ѝ. Носеше със себе си прастарото умение да прощава. Личеше си от пръв поглед. Търгашество правеше само с очите на другите, не прикривайки откритите черти на лицето си…
Тя ненадейно седна на дървената пейка. Това го обезпокои леко. Защо е уморена от сутринта? Жената наведе чело надолу и тогава той забеляза, че лицето ѝ е леко бледо. Плътните ѝ устни неуловимо изказваха напрежение. Озадачаваше го. Точно в този момент дойде автобусът и тя се изправи рязко от пейката. Мъжът замръзна и се провеси към гнездото на лястовиците. Там е топло и уютно. Така се беше безпокоил само за една-единствена жена – преди. Другите и до днес му носеха отегчение и безразличие. Не и тази. Момичето със светлосините дрехи се олюля и се протегна към слънцето. Стори му се, че е завинаги. Тя припадна ненадейно.
Самият той не забеляза как я прихвана и отнесе до себе си. Притисна я, без желание да я пусне някога. Странно усещане, което го накара за момент да полудее, както тогава. Искаше да види очите ѝ. Пак. Почувства я натежала и безжизнена. Нещо се случваше. Нещо ставаше и с него. Синевата приклекна, отиде си за малко, поругана и настроена срещу вселенските улици на мълчанието. Не можеше да избяга оттук. Вече. Не.

Щом се събудеше сутрин, жената имаше странния навик да обтяга прибрано крака си нагоре и да застава в “свещ”. Запази това от времето, когато беше гимнастичка. Танците и ритъмът в слепоочията и коленете ѝ се появиха изведнъж. Усети някаква страст и болка по динамиката в ежедневието си. Липсваше ѝ точно това. И реши да танцува. Не беше толкова отдавана. При все тази отколешна мечта ѝ се виждаше изначална и много истинска – само нейна и прилежно отлежала, като старо тръпчиво червено вино. Тази сутрин не успя да направи гимнастика, нито да запали “свещта”. Пламъкът ѝ не беше угаснал – просто се губеше, незнайно как и къде. Отражението му червенееше в нечии други очи.
Преди няколко дни припадна посред бял ден на автобусната спирка. Просто ѝ призля, като отиваше на работа. Пребледня и се свлече. Видя го в просъница точно когато падаше. Мургавият мъж протегна ръка към нея и я улови. Важно е къде пропадаме – преди да се свлечем завинаги в земята, преди да се ударим в камък или изядем ежегодния порцион попара сутрин. Сякаш беше дете в ръцете му. Странно е това усещане за безтегловност, без угризения, доза съблазън или желание за провокация.
Лекарят ѝ препоръча да лежи и да си почива няколко дни – преди отново да поеме по прашните и мътни представи на ежедневието. Казаха ѝ, че не е нищо сериозно – просто леко неразположение и преумора. Напоследък работеше много. Някак ѝ се отдаваше да учи малките дечица на танци. Да протяга ръце към тях и да развива умението и чувството им за пластика, хармония, да обтяга мисълта им напред и нагоре и да доказва всекидневно, че стремежът към красивото в своите несъвършени форми е най-кристален, когото се развива ежеминутно. Кристални мисли в стъклени буркани обаче мразеше, както ненавиждаше и посредственото скудоумие и сговорчивост за свят и полет без мечти. Не можеш да затвориш мънисто в пластмасово шише. Ще изцъклиш лицето на дете по този начин. А тя обичаше децата. Надяваше се някой ден да има и свои. Притегли завивките нагоре към голите си рамене и пак го видя. Едва ли подозираше за нейния среднощен бледосин танц, който искаше да му подари… Да танцува за него…
Мисълта ѝ се изви и изписка. Мъртва не се е чувствала никога. И как може да е мъртъв човек с протегната десница пред себе си – към някого. Мъртвостта е прилеп с големи очи и присъщи белези на звероподобно същество. Страхуваше се от нещо тази сутрин. И пак се пренесе там... Необяснимо защо се изненада от погледа му – загрижен и невойнствен. Той не искаше да я превзема, както много други мъже. Не я накара да се чувства като скала в своя светлосин оттенък. Чудеше се как разбра всичко това… за секунди и в несвяст. Човекът от спирката дойде и разцепи мълчанието, дивата самотност на цялата оскотяла мътност на всекидневието.
Щом влезеше в залата за танци, тя се преобразяваше – превръща се в човек с облаги – с много големи облаги. Щастие е да учиш деца на своя усет за хармония и да им предаваш своето умение за висота. От високо и стремглаво не беше падала никога. Прилепнало приглади тъмносиния сатен на завивката. Сякаш небето беше върху ѝ. Нежно и уханно – като самата нея. Отдавна не беше лепила пощенски марки. И писма не беше писала. От онези старите, в плик. Потърка слепоочия. Ако сега припадне – искаше той пак да е наблизо.
Реши да се надигне от леглото и да направи опит да се успокои от снощните видения, от саркастичната дрямка, която я беше обзела и… от него. Мъжът от спирката, който я придърпа с невероятно съвършенство към себе си. Отдавна не беше ѝ се случвало. Мъжете не са съвършено обаятелни винаги, но понякога ги обзема ангелът на съмнението, който ги кара да мислят и чувстват по друг начин. Така беше и онази сутрин. С него се случваше нещо. Усети, че го притегли към себе си – моментално. Измъчи го за момент и после му се подари с припадък. Не мислеше, че ще стане точно така. Плъзна се в ръцете му. Не, не беше умишлено – призля ѝ. Умората, сънят, бледосиният нюанс на утринта и зловещата мисъл за смъртта. Просто всичко ѝ мина като изневиделица. Да издъхнеш рано сутрин. Завинаги да се спусне вечерта на живота ти. Глупости. Рязко се изправи. Леко ѝ причерня. Него го нямаше наоколо. Започна да ѝ липсва – изведнъж. Като в просъница го усети. Пак и пак.
Сипа кафето в чашата. Отвърза халата си и реши да си вземе първо душ. Струйката на мисълта ѝ потече отново към спирката. Към същия онзи момент. Стъпалата и косите ѝ сякаш се сляха в един триъгълник, облъчен от микроскопичната течност на безцветната вода. И споменът за него отново я блъсна в зелените плочки на банята. Спря рязко кранчето на душа. И прекрачи оттатък – в своя прагматизъм и невежество. Трябваше да върви на работа. Желаеше го повече от всякога. Макар че децата, които учеше да танцуват, не могат да се нарекат “работа”, както и движението с ръце нагоре, както и любовта, припадъкът, умозрителността, вакуумът, лицето му, лицето ми, пясъкът, стриването на оголеното съществуване и потайностите, които ще прозрем някой ден. Прекаляваше тази сутрин. Всъщност утре трябваше да се появи в клуба за танци – не днес. Господи, пропускаше нещо, вероятно в този момент. Затвори очи и си представи обраните градини преди обед, обречените кокичета от детството и светлото в очите му. Пак го видя. Дали ще го познае, ако го срещне на улицата, в автобуса, на спирката… Просто искаше да стои до нея, на онази дървена пейка. Нищо повече. Невъзможности и дилеми, които щяха да я отведат в черните дупки на най-голямото безвремие – предположението. Трябваше да почака до другата сутрин и да разбере дали пропуска нещо и защо.

Смело връхлита синевата връз мен. Сенки се гърчат по края. Губя се в теб, гоня се в себе си. Мимолетност и гняв неприсъщ ме изземва от топлото. Влизам връз теб и в теб. Със стон се разлиствам на много милиони и сини морета. Многомилионна синева. Смущавам съня си. Бам-бим-бам. Звънчета добавят камбани. Сричам. Зова. Изпреварвам самото присъствие. Нима се изплаших. От теб. Синева!

Беше забравила да загаси осветлението в залата за танци. Направи рязък завой по коридора. Завоите на мисълта ѝ бяха същите – динамични и ненадейни като самата нея. Приключи и този отрязък време от седмицата. Купищата деца спяха някъде в прегръдките на майките си, а музиката от деня им носеше сладък покой и мисъл за новия танц.
За момент застана срещу дървената успоредка в залата и ѝ се прииска да се позабави още малко. Повдигна крака си в шпиц върху успоредката, както беше облечена за тръгване. Приличаше на Андерсеновата танцьорка, само че със сърце и без своя оловен войник. Каква лъжа са приказките – алегория за хора, които имат нужда някой да им сдъвче обяда. Погледна се в огледалото и някак се хареса. Стойката, излъчването ѝ, миглите ѝ, мислите им, силните му ръце през ханша ѝ… Деколтето ѝ и дамгосаната и същност на човек и войник с лице се изкривиха отново. Натрапчиви мисли. Приклекна леко и изправи ръката си нагоре – високо. Китката ѝ се изви и придоби завършек като булчинското цвете върху тортата. Главата си издаде назад. С другата си ръка се държеше за успоредката. Кракът ѝ извисено довършваше цялата случайност на ситуацията. Искаше да го постави върху рамото му, да се спусне към него и да го наблюдава, докато заспива. А после коляното ѝ да увисва леко върху корема му. Танцуването е като дъба привечер – разлистен, разпъпен и междуметен от мълнията на желанията. Денят понякога е плашещ, а вечерите носят припадъци, мисли и волности.

Тихо е и уютно, напарцалено, любовно…

Изведнъж съзря сянка в дъното на залата. Беше на малко момче. Вероятно е някой от учениците ѝ, който си търсеше нещо забравено. Детето, на около седем години, застана на двете стъпала и замаха на някого навън. Тя се усмихна. Има задкулисна игра в забравените вещи – може би връщане, обръщане наопаки на мускулите на гърба, ръцете и краката, които ни водят към старите места, истинските помисли и незабравеното минало. Детето продължаваше да маха на някого отвън. Жената се усети, че стои все още с единия крак върху гредата, а с другия е стъпила на пода. Точно срещу нея огледалото доброжелателно ѝ правеше поклон и съблюдаваше земята от висотата на своето съвършенство. Синевата я привличаше, облъчваше я и ѝ създаваше настроение напук на порядъка, който щеше да изнемогне и да се скъса след малко.

Мъжът вече беше влязъл в залата за танци.

Лицето му се омрачи върху полуугасналото осветление, което все повече и повече намаляваше. Имаше чувството, че всеки момент ще настъпи непрогледна тъмнина и роякът от сънища ще излезе на видело като пчели от кошер. Беше същият, от автобусната спирката, който се появи изневиделица и скъса завесата и булото на Майя надве. Обувката му леко изскърца върху пода. Шантави мисли и дръзки представи го обхванаха ненадейно. Облечен с яке на кръпки, изглеждаше леко слисан и видимо доволен от гледката. Сякаш се подготвяше да я гушне отново. Танцьорката в шпиц провесваше разкроената си пола и някак разперваше широките ръкави на блузата си в полет. Стана му приятно, че успя да я смути и накара да застине съвсем в непривичната поза.
Капещ парафин изстиваше, втечняваше се, зейваше и замислено се връщаше на мястото си. Синевата се свлече до нивото на хоризонта. Танцьорката уголемяваше същността на оловния войник и го дивеше. Андерсен е лъжец. Мъжът в залата нямаше нужда да обяснява присъствието си наоколо. Нито да изгаря в непосилни и бавни огньове. Истината просто се случваше, без измисленост и криво разказани приказки. Синът му го дръпна леко за ръката и го попита:
– Тате, намерихме ли я?
– Да.

(едноименният разказ от книгата ми) - линк

стъпките

по дяволите писането... смисълът е в танцуването

Няма коментари:

Публикуване на коментар